انتصاب سرپرست جدید بازرسی فنی ساختمان شهرداری آمل

1393/08/24

 در حکمی از سوی شهردار آمل فرقان فتاحی که پیش از این به عنوان کارشناس واحدهای ساختمانی و بازرسی فنی ساختمان شهرداری انجام وظیفه می نمود به سمت سرپرست جدید بازرسی فنی ساختمان این شهرداری منصوب شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری آمل ، محمدرضا عقیلی نژاد معاون فنی و شهرسازی شهرداری آمل در مراسم معارفه سرپرست جدید بازرسی فنی ساختمان این شهرداری که با حضور مسئولین حراست ، ساختمانی ، شهرسازی ، ماده صد و روابط عمومی شهرداری برگزار شد اظهار امیدواری کرد سرپرست جدید بازرسی فنی ساختمان ضمن بهره گیری از پتانسیل ها ، ظرفیت ها و نیروی انسانی موجود و جلب همکاری سایر بخش ها ، نسبت به خدمات رسانی به شهروندان عزیز نهایت سعی و تلاش خود را بکار بندد تا شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر این شهر در زمینه های مختلف مدیریت شهری  باشیم .
معاون فنی و شهرسازی شهرداری آمل انتقال تجربه کاری را محور و مبنای این جابجایی ذکر کرد و افزود : تجربیات افراد مختلف می تواند نقش بسزایی در ایجاد ساختارهای مطلوب مدیریت شهری داشته باشد .
در پایان این مراسم ضمن قدردانی از تلاشهای حسنعلی متان مسئول سابق واحد بازرسی فنی ساختمان شهرداری آمل حکم سرپرستی جدید این واحد به فرقان فتاحی اعطاء شد .