انتصابات مدیریتی در مجموعه شهرداری آمل

1400/09/14

انتصابات مدیریتی در مجموعه شهرداری آمل 


طی احکامی جداگانه از سوی مهندس علی داودی شهردار آمل ، مدیران جدید شهرداری آمل منصوب شدند.


🔸ابراهیم معنوی راد - معاونت شهرسازی ،معماری و امور مناطق

🔸محمدعلی سبزعلیپور - معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل

🔸مهدی رحمان زاده - مدیریت روابط عمومی

🔸مهدی قاسمی - سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر

🔸مهدی میرزاپور - سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری

🔸روح الله اسماعیلی - سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی

🔸بهرام ابراهیمی - سرپرست مدیریت سرمایه‌گذاری و مشارکت های مردمی

🔸شهربانو براری - سرپرست مدیریت امور شهرسازی و نظارت بر ساخت وساز ها

🔸علی اکبر جعفری - سرپرست دبیرخانه شهرداری

🔸علی مرعشی - سرپرست مدیریت طراحی ، فنی و نظارت

🔸مرسده تاجر مشائی - سرپرست خزانه داری

🔸علی اکبر حیدری - سرپرست واحد نقلیه موتوری

🔸یوسف حسن زاده - مشاور معاونت شهرسازی و معماری 

🔸حسن مهدوی فر - مسئول کمیته اقتصادی 

🔸قاسم صالحی - سرپرست اداره آموزش ، تشکیلات و بهبود روش ها

🔸مهدی یحیی پور - سرپرست مدیریت بحران شهرداری