انتصابات جدید در شهرداری آمل

1400/03/13


با حکم سید حمید هاشمی شهردار آمل سرپرستان سازمان پسماند و مشاغل شهرداری آمل منصوب شدند.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل،طی احکام جداگانه، پیروز کاویانپور بعنوان سرپرست سازمان پسماند و مهدی قاسمی بعنوان سرپرست سازمان مشاغل شهرداری آمل در دفتر معاون خدمات شهری با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری آمل معارفه شدند‌.
اصغری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری آمل در این جلسه، گفت؛مجموعه مدیریت شهرداری آمل از عملکرد و خدمات چند ساله محمد للهی در سازمان پسماند رضایت داشت و خواهان ادامه همکاری این مدیر مجرب و پیگیر است.
اصغری ادامه داد؛ این جابجایی به خواسته آقای للهی و با هدف رسیدگی به امورات والدین انجام گرفت که در نوع خود حرکتی ارزشمند و شایسته تقدیر است.
گفتنی است؛ پیروز کاویانپور، عناوینی چون، مدیر فنی سازمان پسماند، سرپرست سازمان آتش نشانی و مسئول ستاد بحران شهرداری را در کارنامه کاری خود دارد.
مهدی قاسمی نیز مسئول واحد زیباسازی سازمان فضای سبز شهرداری بود.