امید صالح پور سرپرست سازمان آتش نشانی شهرداری آمل شد

1399/05/30


با حکم سید حمید هاشمی شهردار آمل، امید صالح پور بعنوان سرپرست جدید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل منصوب شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، هاشمی ضمن تقدیر از حمات پیروز کاویانپور سرپرست قبلی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل برای سرپرست جدید سازمان آرزوی موفقت کرد.

امید صالح پور پیش از این معاون اداری مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل را بر عهده داشت.

گفتنی  است ؛ در ابلاغی دیگر از سوی شهردارآمل مظاهر کریمی بعنوان مسئول واحد درآمد شهرداری آمل منصوب شد.