اقدام شهرداری آمل برای احیای بافت قدیمی سنگفرش تیمچه برنج فروشان

1397/05/17
معاون فنی وشهرسازی شهرداری آمل، از مراحل پایانی ساماندهی ویکپارچه سازی تیمچه برنج فروشان در خیابان مهدیه توسط این شهرداری خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، " محمدرضا عقیلی نژاد " افزود: اجرای این طرح از هفته گذشته توسط واحد فنی وعمرانی شهرداری آمل شروع شده و تاکنون برداشت آسفالت وشیب بندی این مسیرتیمچه برنج فروشان به مساحت تقریبی ۹۰۰ متر مربع، انجام شده است.
وی ادامه داد:  از روزگذشته نیز اجرای سنگفرش و نوه در دو طرف بازار با هدف یکپارچه سازی و ساماندهی تیمچه قدیمی برنج فروشان آغاز شده و پیش بینی می شود، بزودی تکمیل ومورد استفاده کسبه های و نیز شهروندان این مسیر قرار گیرد.
معاون فنی و شهرسازی یادآورشد: پیش ازاین نیز توسط شهرداری آمل، ساماندهی ویکپارچه سازی تیمچه زرگرها، عطاران، نمدمالان با هدف حفظ و بهسازی بافت سنتی وتاریخی بازارقدیمی آمل اجرا شد.