1397/05/17

اقدام شهرداری آمل برای احیای بافت قدیمی سنگفرش تیمچه برنج فروشان

معاون فنی وشهرسازی شهرداری آمل، از مراحل پایانی ساماندهی ویکپارچه سازی تیمچه برنج فروشان در خیابان مهدیه توسط این شهرداری خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، " محمدرضا عقیلی نژاد " افزود: اجرای این طرح از هفته گذشته توسط واحد فنی وعمرانی شهرداری آمل شروع شده و تاکنون برداشت آسفالت وشیب بندی این مسیرتیمچه برنج فروشان به مساحت تقریبی ۹۰۰ متر مربع، انجام شده است.
وی ادامه داد:  از روزگذشته نیز اجرای سنگفرش و نوه در دو طرف بازار با هدف یکپارچه سازی و ساماندهی تیمچه قدیمی برنج فروشان آغاز شده و پیش بینی می شود، بزودی تکمیل ومورد استفاده کسبه های و نیز شهروندان این مسیر قرار گیرد.
معاون فنی و شهرسازی یادآورشد: پیش ازاین نیز توسط شهرداری آمل، ساماندهی ویکپارچه سازی تیمچه زرگرها، عطاران، نمدمالان با هدف حفظ و بهسازی بافت سنتی وتاریخی بازارقدیمی آمل اجرا شد.