تخفیف 30 درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری آمل

1398/05/19

سرپرست شهرداری آمل از اعمال تخفیف 30 درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری آمل خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل ، دوست محمد کوهستانی با اعلام این خبر افرود: بر اساس بند 6 صورتجلسه شماره 1908 مورخ 23 تیر 98 مصوبه شورای اسلامی شهر آمل ، این شهرداری از تاریخ 23 مردادماه لغایت 6 شهریورماه نسبت به پرداخت نقدی با اعمال تخفیف خوش حسابی اقدام خواهد کرد.

وی تاکید کرد: تخفیف 30 درصدی فقط شامل عوارض صدور پروانه ساختمانی می شود.