اعضای هیات مدیره نظام مهندسی استان و نمایندگی آمل با شهردار دیدار کردند

1400/01/18

اعضای نظام مهندسی استان مازندران و نمایندگی شهرستان با سید حمید هاشمی شهردار آمل دیدار کردند.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل هاشمی در این دیدار گفت؛ اعتقاد داریم کار باید مهندسی انجام شود. چون ایمنی و تاب آوری ساختمان ها در برابر حوادث مهمترین دغدغه ما برای حفظ جان و مال شهروندان است. 
هاشمی تاکید کرد؛ شهرداری و نظام مهندسی برای آبادانی شهر بایستی کنار هم باشند. خوشبختانه عملکرد و هم افزایی و همکاری متقابل نظام مهندسی استان و نمایندگی آمل با مجموعه شهرداری رضایت بخش است.