اصلاح هندسی میدان بسیج به تقاطع چراغدار

1400/09/30


تقاطع بلوار بسیج با بلوار شهید مطهری با اجرای اصلاح هندسی میدان بسیج و نصب چراغ زمان دار ساماندهی می شود.
به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل، علی داودی با اعلام این خبر افزود؛ از دیرباز شاهد بار ترافیکی سنگینی در ساعات عصردر دور میدان بسیج بودیم که با درخواست های متعدد شهروندان و با کارشناسی کارگروه ترافیک شهری تغییر میدان به تقاطع چراغدار در دستور کار واحد فنی، طراحی و نظارت شهرداری قرار گرفت.
شهردار آمل درباره جزییات اجرای این طرح بیان کرد: اصلاح هندسی میدان با تعبیه چهار چراغ در چهار سمت تقاطع با احداث دوربرگردان انجام می شود که مسیر راست گرد آزاد داشته که باعث عدم معطلی در پشت چراغ ها خواهد شد.
داودی خاطر نشان کرد: مجموعاً در این پروژه به طول 200متر جدول کشی خواهد شد که در پی تخریب میدان اصلاح شیب آسفالت به سمت میدان صدف هم دستور کار قرار دارد.