اسداله زاده مدیر مالی شهرداری آمل شد

1397/06/18
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل ، معاون اداری مالی شهرداری در جلسه تودیع و معارفه مدیر مالی گفت: از زحمات محمد سعیدی که در گذرگاه های سخت مالی، شهرداری آمل را با تدبیر و پشتکار عبور دادند تشکر و قدردانی می کنم. 
دوست محمد کوهستانی ضمن آرزوی موفقیت برای مدیر مالی جدید شهرداری اضافه کرد : با قانون مداری و مسئولیت پذیری که از آقای اسداله زاده سراغ دارم قطعا وی منشا اثر و خیر برای شهرداری خواهند بود . 
سید احمد اسداله زاده پیش از این مسئولیت واحد حسابداری شهرداری آمل را برعهده داشت . 
همچنین محمد سعیدی بعنوان مشاور مالی شهردار انتخاب شد.