استفاده از ظرفیت های مشترک شهرداری و نیروی انتظامی جهت ارتقاء امنیت شهروندان و اماکن شهری

1401/03/05

استفاده از ظرفیت های مشترک شهرداری و نیروی انتظامی جهت ارتقاء امنیت شهروندان و اماکن شهری
راهکارهای همکاری شهرداری آمل با فرماندهی نیروی انتظامی استان مازندران در خصوص توسعه و ارتقاء تامین امنیت شهروندان و اماکن شهری مورد تاَکید دو طرف قرار گرفت.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل،در جلسه با حضور سرهنگ قادری معاون فاوا فرماندهی انتظامی استان، سرهنگ‌داداش تبار فرماندهی انتظامی شهرستان آمل، علی داودی شهردار آمل برکزار شد و با اعلام این خبر افزود: موضوع این تفاهم‌نامه استفاده از ظرفیت و امکانات دو طرف برای انجام طرح‌ها و برنامه‌های مشترک، ایجاد هم‌افزایی در پیشبرد اهداف ارتقا امنیت عمومی شهروندان و فرهنگ عمومی و افزایش تاثیرگذاری در جامعه هدف مخاطبان دو طرف است.
گفتنی است این موضوعات همکاری بین شهردار آمل و سرهنگ قادری معاونت فاوای ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان مازندران و با حضور سرهنگ داداش تبار فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان آمل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.