اراده شورا و شهرداری آمل برای تعریض خیابان امام رضا (ع)

1400/06/08


برگزاری اولین جلسه کمیسیون تملکات (تعریض) شورای دوره ششم با حضور دکتر حاجی پور نماینده مردم شریف آمل، رئیس و اعضای شورا اسلامی شهر، سرپرست شهرداری آمل، معاون فنی و شهرسازی شهرداری و مدیر شهرداری منطقه 2، نشان از اراده راسخ شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل برای تعریض خیابان امام رضا (ع) دارد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل،دکتر رضا حاجی پور نماینده مردم شریف آمل در مجلس شورای اسلامی در این جلسه که در دفتر کار مدیر منطقه ۲ شهرداری برگزار شد، گفت؛ تعریض خیابان امام رضا (ع) مطالبه مردم و ساکنین این منطقه است و سالهاست تبدیل به آرزویی برای بهره مندان از این خیابان شد.

دکتر حاجی پور ادامه داد؛ با توجه به تورم و افزایش قیمتها، شهرداری با توان مالی فعلی، قادر به تعریض و بازگشایی این خیابان نخواهد بود. بعنوان نماینده از تمام توان و ظرفیت ها استفاده خواهم کرد تا به منظور تعریض این خیابان، از اعتبارات ملی و تسهیلات بانکی استفاده شود.

مسئول کمیسیون تملکات (تعریض) شورای اسلامی شهر آمل در این جلسه گفت : شورا و شهرداری این اراده را دارد تا در این راه قدم برداشته و با بازگشایی این بلوار یکی از مهمترین اتفاقات را رقم بزند. در این راه به کمک نماینده مردم آمل نیاز داریم تا با استفاده از منابع ملی و با توجه به همتی که مجموعه دارد با انرژی مضاعف اتفاق خوبی را رقم بزنیم و موجب خوشحالی مردم شویم .

دکتر فرزین محمودی پاتی گفته؛ به همت شورای دوره ششم، به طور خاص و ویژه برای تعریض خیابان امام رضا (ع) یک کمیسیون مجزا تشکیل شد.

سرپرست شهرداری آمل در این جلسه گفت؛ در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای تملک و تعریض خیابان امام رضا (ع) و ۱۰ میلیارد تومان بودجه برای تملک و تعریض خیابان شهید قاسمی در نظر گرفته شد. 

مهندس علی داودی گفته؛ تملک های نقطه ای با توجه به قدرت مالی شهرداری در این خیابان به چشم نمی آید و مشکل آن را برطرف نمی کند.

 داودی اضافه کرد؛ به منظور تعریض این خیابان به منابع مالی ویژه ای نیاز است.

وی اشاره کرد؛ استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی، تخصیص اعتبارات ویژه، اوراق بهادار و تهاتر راهکارهای قابل اجرا به منظور تملک و تعریض این خیابان است و شهرداری از همه این راهکارها در کنار حمایت های نماینده محترم،  شورای اسلامی شهر، مسئولین شهرستان و استان بهره خواهد برد.