اجرای مقاوم سازی، مرمت ورنگ آمیزی پل تاریخی قوسی بتنی (معلق) آمل از مرداد ماه سال جاری

1397/04/07
شهردارآمل گفت: مقاوم سازی پل تاریخی آمل که به عنوان یکی ازالمانهای هویتی شهرآمل در حال انجام می باشد ومرمت ورنگ آمیزی آن نیزاز مرداد ماه آغازمی شود.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، " احمدامیرسلیمانی" درجلسه ای که برای مرمت ورنگ آمیزی پل معلق آمل  باحضور آذری، لیتکوهی ومحمودی پاتی اعضای شورای اسلامی شهر، ومدیران شهرداری  در دفتر معاونت عمران وشهرسازی شهرداری برگزارشد،افزود: شهرداری آمل عملیات مقاوم سازی پل را ازسال 91 تا 96 که شامل مطالعات و آزمایش های مربوط به سازه پل با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت آن طبق آیین نامه های روز علم مقاوم سازی می باشد، شروع کرده است. در مراحل ابتدایی پس از مطالعات نسبت به اجرای ژاکت بتنی برای تقویت فنداسیون و پایه ها با حفظ ظاهر اصلی پل و نیز تعویض درزهای انبساط اقدام شده است. در ادامه تقویت عرشه وقوس بتنی با الیاف پلیمری تقویت شده در دستور کار قرار دارد.
وی اضافه کرد،که همه مراحل تهیه و اجرای طرح تقویت و مقاوم سازی، توسط شرکت مشاور تحت نظارت ناظرعلمی از دانشگاه تهران انجام شده وخوشبختانه همه مراحل افزایش مقاوم سازی پایه وظاهرپل بدون تغییردرساختارسنتی وبافت تاریخی پل که مورد تاکید شهردار آمل بوده است،در حال اجرا می باشد.
امیرسلیمانی همچنین بابیان اینکه مقدمات مربوط به مرمت ورنگ آمیزی پل باپیمانکارمربوطه نیزانجام شده وحداقل تا مردادماه آغازخواهد شد،ابرازامیدواری کرد، که تاپایان شهریورماه وفراهم بودن همه شرایط های لازم مرمت ورنگ آمیزی پل انجام و طرح تقویت مقاوم سازی پل آماده خواهدشد.