اجرای روکش آسفالت بلوار امام علی (ع)

1398/10/25

در ادامه نهضت آسفالت شهرداری آمل؛ بلوار امام علی (ع) روکش آسفالت شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، در راستای توسعه و عمران شهری عملیات روکش آسفالت این بلوار به مساحت ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع توسط واحد فنی، طراحی و نظارت شهرداری انجام شد.