اجرای دور برگردان حدفاصل میدان امام رضا (ع) آمل

1397/02/23
اجرای دور برگردان حدفاصل میدان امام رضا (ع) آمل
دور برگردان حدفاصل میدان امام رضا در بلوار امام رضا(ع) با هدف کاهش ترافیک این مسیر و رفاه حال شهروندان در حال اجرا است.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، این طرح در راستای اصلاح هندسی بلوارامام رضا(ع) حدفاصل روبروی اداره پست مرکزی آمل با اجرای دور برگردان توسط واحد عمرانی شهرداری آمل درحال اجرا است.