آگهی مناقصه اجرای 2 پروژه اجرایی ساماندهی رودخانه هراز در بازه شهری آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/11/01
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/11/25
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/11/26
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود