آگهی فراخوان شناسایی مشاوربیمه ( 97/08/22)

  • منبع : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت فراخوان : 1397/08/14
  • از تاریخ : 1397/08/14
  • تا تاریخ : 1397/08/27
  • تمدید تا تاریخ :

نوبت دوم
شهرداری آمل در نظر دارد در راستای ساماندهی قراردادهای بیمه ای خود نسبت به انتخاب مشاور ذیصلاح بیمه از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید .
موضوع فراخوان: انتخاب مشاور بیمه ، جهت ارائه خدمات مشاور بیمه در موضوعات بیمه درمان تکمیلی، جامع شهری، مسئولیت مدنی و غیره .
 لذا از کلیه دارندگان مجوز و سوابق قابل قبول در امور فوق دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار فراخوان نوبت دوم ، حداکثر تا تاریخ 97/08/27 با ارسال اسناد و مدارک ذیل ، نسبت به اعلام آمادگی خود به شهرداری آمل اقدام نمایند: 
1-مدارک مربوط به هویت تشخیص حقوقی شامل اساسنامه و آخرین تغییرات اساسنامه 
2- مدارک مربوط به مجوزات لازم در امور مربوط به بیمه 
3- مدارک مربوط به سوابق و رزومه شرکت کننده 
*به درخواست هایی که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
آدرس: استان مازندران ، شهر آمل ، خیابان انقلاب ، شهرداری آمل در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44259497-011 تماس حاصل فرمائید . 

شهردار آمل
احمد امیرسلیمانی