آگهی تجدید مناقصه پروژه واگذاری بارگیری و حمل زباله از ایستگاه میانی به مرکز دفن عمارت و عملیات دفن زباله

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1400/09/25
  • مهلت ارسال اسناد : 1400/10/25
  • مهلت دریافت اسناد : 1400/10/26