آگهی تجدید مزایده اجاره مغازه در پاساژ طلا و جواهر قایم

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1401/07/26
  • auction.senddate : 1401/08/19
  • auction.receivedate : 1401/08/21