آموزش های به روز به شهروندان جهت پیشگیری از وقوع حوادث خصوصا آتش سوزی ، تاثیر بسزایی در کاهش خسارات مالی و جانی شهروندان و همکاران خواهد داشت

1400/11/28

به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل ؛ این جلسه در راستای ادامه جلسات شهردار آمل با سازمان ها و ادارت شهرداری آمل برگزار شد که در این جلسه به جهت شناخت همکاران آتش نشانی و مسئولیت هایشان ، هر کدام از پرسنل به حسب مسئولیتی که دارند خودشان را معرفی کرده و در خصوص وظایفشان توضیح دادند.

 یکی از مباحث مطرح شده  در خصوص وضعیت شغلی و استخدامی بود که علی داودی شهردار آمل در پاسخ  گفت این موضوع مطابق با قوانین استخدامی اقدام می شود.

شهردار آمل با بیان اینکه  خرید تجهیزات و ماشین آلات سازمان آتش نشانی با توجه به خدماتی که در مواقع بحرانی به شهروندان ارائه می شود باید در اولویت قرار بگیرد افزود  کار آتش نشانی کار تیمی و با روحیه مشارکتی می باشد و باید بین همکاران فضای کاری و تعاملی و آرامش به صورت کامل برقرار باشد. علی داودی در خصوص  آموزش به همکاران و شهروندان گفت آموزش های به روز و مستمر به شهروندان جهت پیشگیری از وقوع حوادث خصوصا آتش سوزی ، تاثیر بسزایی در کاهش خسارات مالی و جانی شهروندان و همکاران خواهد داشت که باید به عنوان یکی از اولویت های اصلی سازمان باشد.