آغاز دوره جدید آموزش خانه به خانه در آمل

1400/07/20

پیروز کاویانپور سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل از آغاز دوره جدید آموزش خانه به خانه باحضور کارشناسان آموزش این سازمان در محلات سطح شهر خبرداد.

کاویانپور اظهارداشت: توسعه آموزش خانه به خانه و تسری آن به محلات و مناطق سطح شهر از جمله برنامه های واحد آموزش سازمان مدیریت پسماند است و تلاش داریم با آموزش نسبت به فرهنگ سازی مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدا گام برداریم.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل با اشاره به آغاز فعالیت تدریجی ایستگاههای بازیافت شهر آمل اظهارداشت: 12 ایستگاه تفکیک زباله از مبدا سطح شهر آمل کار خود را آغاز نمودند و در هفته های آینده نسبت به افتتاح مابقی ایستگاهها اقدام خواهد شد.

کاویانپور ادامه داد: واحد آموزش این سازمان آماده استقبال از پیشنهادات، طرح ها و انتقادات همشهریان عزیز آملی در راستای اجرای بهتر برنامه های فرهنگی آموزشی سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل است.